Hvordan lærer jeg best?

Hvordan lærer jeg best?Alle lærer best på forskjellige måter og i dette blogginnlegget kommer jeg til å skrive hvordan jeg lærer best. Jeg bruker noen ganger veldig lang tid på å lære ting, men det kommer an på hva det er for noe. Jeg forskjellig når det kommer til skole og jobb, og det kommer… Continue reading Hvordan lærer jeg best?

Hva lærer man med Networking Basics?

Hva er Networking Basics? Made for students by professionals “Get proven career guidance from professionals who were once in your shoes, and successfully made it into your fields of interest.” Foundational career skills “Gain foundational career and job search skills you can use for the rest of your life, broken down into bite-sized, achievable steps.” Actionable examples… Continue reading Hva lærer man med Networking Basics?

Hva er egentlig influencer marketing?

Hva er influencer marketing?“Influencer marketing er en markedsføringskanal hvor man som merkevare benytter seg av mennesker med stor påvirkningskraft i digitale kanaler.Det kan være i form av at influencerne lager kreative annonser for annonsøren og publiserer disse i sine kanaler, eller ved at annonsør benytter seg av influencerens merkevare, innhold eller tilstedeværelse i egen markedsføring.”… Continue reading Hva er egentlig influencer marketing?

Kommunikasjonskanaler

“Med kommunikasjonskanal mener vi det mediet vi bruker for å nå målgruppen vår. Slike kanaler kan være massemedier som radio, Internett og aviser, men også personlige medier som telefon, g e-post. I tillegg er den personlige samtalen en kanal, og da er det stemme og kroppsspråk som er mediene.” (Live Marie, NDLA) Sosiale medier:I dagens… Continue reading Kommunikasjonskanaler

Kommunikasjonsprosess

Vi kan forklare en kommunikasjonsprosess som skjer når det gjelder overføring av informasjons mellom sender og mottaker. Dette kan skje med eller uten ord, og det kan variere mellom to eller flere personer. “Kommunikasjon kan forklares som en prosess der en person, gruppe eller organisasjon sender eller overfører informasjon til en annen person, gruppe eller… Continue reading Kommunikasjonsprosess

Målgrupper og de 5 Péne

“Innen markedsføring er målgruppe en betegnelse på en gruppe adressater eller kategori av personer, foretak eller organisasjoner som en kommunikasjons- eller markedsføringsinnsats er rettet inn mot. Målgrupper velges ut etter bestemte demografiske kriterier som kjønn, alder, inntekt, utdanning, bosted, forbruk, kundeforhold og adresseliste i en database. Målgruppen kan også velges ut fra psykografiske kriterier som holdninger, personlighet og livsstil, eller atferdsmessige kriterier som brukshyppighet og merkelojalitet. Dessuten… Continue reading Målgrupper og de 5 Péne

Refleksjonsnotat

I første del av faget digital markedsføring har jeg lært en del nytt som jeg ikke visste fra før. Dette har vært en spennende start og gleder meg til å lære mer i dette faget. Så får vi se om kunstig intelligens blir tatt i bruk raskere enn vi forventer. Hva har jeg lært?I første… Continue reading Refleksjonsnotat

Blokkjeder

Blokkjeder forventes å påvirke næringsliv og offentlig sektor enormt de kommende årene. I helsesektoren kan det bidra til å øke sikkerheten, personvernet og effektivitet. I offentlig sektor kan det gi langt sikrere IT-systemer.I bransjer hvor økonomiske transaksjoner står i sentrum, vil blokkjeder kunne øke effektiviteten, graden av transparens og samtidig fungere som et effektivt våpen… Continue reading Blokkjeder

Filterbobler og ekkokamre

Teknologien blir bare mer og mer avansert for tiden som går og noen av temaene vi skal se nærmere på er filterbobler og ekkokamre. Mennesker ser og søker på forskjellige ting når det kommer til sosiale medier og andre type tjenester. Når mobilen din ser at du ofte søker på en spesifikk ting eller snakker… Continue reading Filterbobler og ekkokamre

Finn.no som en digital plattform

Finn.no AS er en norsk markedsplass på nett som formidler ulike typer annonser og tjenester for privatpersoner og bedrifter. Selskapet ble etablert i mars 2000, og har ca 400 ansatte. Målt etter antall sidevisninger er finn.no den største norske tjenesten på nett. Finn er en smart og billig måte å gjøre et kjøp på, man… Continue reading Finn.no som en digital plattform