Prossesen med å opprette en nettbutikk – eyeconic.no

Gjennom dette refleksjonsnotatet skal jeg drøfte alle prosesser knyttet til å bygge opp en nettbutikk. Refleksjonsnotatet vil være delt inn i tre hovedtemaer; konseptutvalg, design og oppsett av Shopify, og markedsføring.

Konseptutvalg:
Jeg har valgt å starte en nettbutikk for å selge solbriller, og ha et fokus på en retro stil. Jeg kommer til å ha et utvalg til både dame og herre til en svært god pris sammenlignet med konkurrentene. Bakgrunnen for at jeg har valgt et konsept som baserer seg på solbriller i retro stil er at jeg ser et behov i markedet som kan fylles. Jeg har vært innom flere konkurrenters nettbutikker og ser at disse primært selger solbriller som er fokusert på merkevare framfor siste trender. Som Brilleland og Specsavers er de først og fremst optikerkjeder og har salg av solbriller gjennom e-handel som sekundærvirke.

Design og oppsett:
Shopify plattformen har ulike maler som er klare til bruk ut av boksen. Malen jeg har valgt å benytte heter «Debut». Bakgrunnen for at jeg tar utgangspunkt i denne malen er at malen har et design som er moderne, enkelt og som ikke føles rotete. Jeg har også endret på dette teamet slik at det står i samsvar med kundereisen jeg ønsker å legge opp til. Når kunden kommer inn på nettbutikken vil de først bli introdusert til hvem Eyeconic er. Her har jeg har skrevet om min visjon for nettbutikken som også gjenspeiles i konseptet jeg har valgt å gå for; En nettbutikk for å handle solbriller med mote i fokus framfor merkevare. Når kunden har blitt bedre kjent med oss navigerer de videre til neste segment som er tredelt. Gjennom dette segmentet ønsker jeg å redegjøre for den besøkende hvorfor de skal velge nettopp Eyeconic. Hovedargumentene er 100% fornøyd garantiFri frakt og Kundeservice. Dette gjøres for å vise kunden at jeg er pålitelig, tilgjengelig og strekker meg for kundene.

Pålitelig: Argumentet med 100% fornøyd garanti bidrar til å bygge opp tillit hos kunden. Dersom kunden ikke er fornøyd kan de innen 30 dager bytte varen til annen med tilsvarende verdi.page7image3800016

Tilgjengelig: Kundeservice argumentet bidrar til å vise kunden at jeg er tilgjengelig. Kundeservice er nærmest forventet av enhver kunde i dagens marked, men det jeg ønsker å vise kundene er at Eyeconic er tilgjengelig på telefon og e-post, men også Messenger, slik at kunden kan benytte den plattformen de selv ønsker.

Strekker oss for kundene: Fri frakt argumentet viser kunden at vi er villige til å strekke oss for kundene våre. For kunden er dette en positiv ting og vil få kunden til å bli mer interessert til å gjøre et kjøp med den allerede rimelige prisen som jeg har satt på produktene.

Markedsføring:
Markedsføring er en av de viktigste delene når det gjelder å drive en nettbutikk, så det er viktig at når jeg lanserer Eyeconic at jeg markedsfører jevnlig og på de plattformene som kan nås best til målgruppa jeg ser for meg. Målgruppen jeg har valgt å fokusere på er 16-45 år. Det er også viktig at jeg informerer om at vi har fri frakt og retur og 30 dagers bytterett, kan de bytte brillen i en annen av samme verdi. Jeg vil at kundene skal melde seg på nyhetsbrevet slik at de kan få med seg nyheter og kampanjer. Nyhetsbrevet må ha et bra innhold og all informasjon man trenger å vite må stå i nyhetsbrevet. Man må presentere riktig informasjon, til riktig tid, direkte til kunden. (Ramani, u.d)

Jeg vil avslutte med å si at denne eksamenen har vært utfordrende men spennende å jobbe med. Å lære å lage en nettbutikk fra bunn har vært veldig spennende og lærerikt. Dette vil være kunnskap som jeg kan ta med meg videre i senere anledning og ha mulighet til å bidra til ideer på nettbutikken i min nåværende jobb på Elite Foto. Jeg er glad jeg har fått muligheten til å jobbe med en slik oppgave som gir meg store muligheter senere hvis jeg vil opprette en ny nettbutikk eller videreføre den kunnskapen jeg har fått til andre i senere jobbsammenheng.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *