Hvordan lærer jeg best?

Hvordan lærer jeg best?
Alle lærer best på forskjellige måter og i dette blogginnlegget kommer jeg til å skrive hvordan jeg lærer best. Jeg bruker noen ganger veldig lang tid på å lære ting, men det kommer an på hva det er for noe. Jeg forskjellig når det kommer til skole og jobb, og det kommer jeg til å skrive mer om i dette innlegget .

Skrive notater: Når det kommer til å skrive notater så er jeg litt fram og tilbake. Når det kommer til skole relaterte ting så lærer jeg ingenting ved å ta notater, for da blir jeg så opptatt av å ta de notatene at jeg ikke følger med på noe annet. Og mye får jeg ikke med meg så notatene mine blir alltid halvferdige i forelesninger, jeg må heller må høre på hva foreleseren sier og prøve å forstå på den måten. Men hvis det for eksempel gjelder noe i forhold til jobb så liker jeg å skrive notater, da får jeg alt ned på papir og til senere tid har en instruks hvis jeg trenger det.

Øve til eksamen: Å øve til eksamen og huske pensum er vanskelig for meg og jeg sliter med å kunne huske alt, så det eneste som funker for meg er at jeg leser notater jeg har skrevet som inneholder et sammendrag av hver ting jeg syns er viktig å huske. Så skriver jeg det videre ned i en notatbok for hånd slik at jeg skriver det selv og det gjør jeg flere ganger til jeg klarer å huske hele teksten. Jeg har sett at flere studenter lager flashcards og øver med andre studenter, og har fått flere tips om å prøve det selv. Jeg prøvde på det selv en gang med ei aen student, men jeg lærte veldig lite av det så jeg gikk tilbake til å øve til min gamle metode.

At andre viser og forklarer før jeg gjør det selv: Jeg liker godt å se hva andre gjør og forklarer godt før jeg gjør det selv. De kan gå gjennom noen ganger mens jeg ser på så prøver jeg med videre. På jobb har jeg merket at denne metoden funker bra, istedenfor at jeg skal gå rett på produktet mens de andre forklarer. Jeg jobber på Elite Foto og der jobber vi mye med kamera, fremkalling og Photoshop. Da jeg startet hadde jeg ikke så mye erfaring med foto utenom at jeg er veldig glad i å ta bilder som en hobby. Det var derfor viktig at de andre kollegaene mine lærte meg mest mulig på kort tid siden det var veldig mye jeg måtte kunne utenom å stå i butikken. Jeg startet med å følge med på mine kollegaer og høre dem forklare hva de gjorde, så etter et par ganger fikk jeg prøve meg mens de samtidig forklarte litt mens jeg holdte på. Til neste gang var det jeg som skulle fikse det, og jeg hadde da skrevet ned notater tilfelle jeg ikke husket alt, men så var mine kollegaer til stor hjelp hvis det var noe jeg lurte på.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *