Hva lærer man med Networking Basics?

Hva er Networking Basics?

Made for students by professionals

“Get proven career guidance from professionals who were once in your shoes, and successfully made it into your fields of interest.”

Foundational career skills

“Gain foundational career and job search skills you can use for the rest of your life, broken down into bite-sized, achievable steps.”


Actionable examples

“Access proven templates, real examples, and stories from current and former students, to understand what’s expected and find inspiration for your own career.”

On-demand learning

“Watch short how-to videos and try practice exercises that you can tailor to your own timelines and career needs.” (joinfirstround.com)

Hvordan finne profesjonelle via Linkedin og hvordan sende meldinger som virker profesjonelle?

Nettverket mitt nå er venner og familie, andre studenter og kollegaer. Nettverk er veldig viktig når man skal finne seg jobb, derfor er det viktig å utvide nettverket ditt mest mulig. Linkedin er en bra plass å finne andre profesjonelle som kan hjelpe deg med jobb søking. Det kan også være andre studenter som har funnet seg jobb på samme måte og kan hjelpe deg videre i prosessen da de har fått endel kontakter via sin jobb og sin prosess. Har man en plass der man ønsker å jobbe, kan det være lurt å ta kontakt med noen som jobber der med å få litt informasjon. På Linkedin kan man søke på arbeidsplassen man ønsker å arbeide på og få opp personer som jobber der og se hvilke erfaringer og utdanning de har hatt før de fikk den jobben.

Man lærer også på dette kurset hvordan man kan sende profesjonelle meldinger til andre for å få flere nettverk. De har lagt ved hvilke kvaliteter man bør ha når man sender en melding:
Empati, Nysgjerrighet, takknemlig, relevans og respekt. Man bør også skrive i meldingen om hvem man er, hvorfor man sender en melding og hvorfor man sender meldingen. Så de som mottar meldingen for en god oversikt på hva denne meldingen gjelder.

I kurset har de lagt ut noe som de kaller for “Reach out cheat sheets” som viser hvordan og hva du kan skrive i meldingene, der finner man mange eksempler fra tidligere personer. De har senere i kurset lagt ved en “Conversation cheat sheet” som forklarer litt dypere om hva du kan snakke om og hvordan snakke måten kan være på slik at det høres profesjonelt ut.

Grunnleggeren av dette kurset er Paul Pesek og skriver dette på “meet the founder” Under har han skrevet litt om bakgrunnen for dette kurset.

“The highlight of my day is helping students unlock their career potential. I come from a small liberal arts college, Wheaton College. Through trial and error, I discovered the ins and outs of resume building, networking, and landing job offers. After 6 combined years in consulting with McKinsey and in private equity, I’m now an MBA student at Wharton and an MS Education student at Penn.

I’ve coached hundreds of students over the past decade and was featured alongside other dedicated coaches in the Wall Street Journal. I’m passionate about helping others navigate their career journeys, and am on a mission to build accessible resources that can empower all students to do so confidently.” (joinfirstround.com)

Networking Basics er en gode måte å lære hvordan man skal ta kontakt med profesjonelle ved å høres profesjonell ut som en student. Nettverk er viktig å ha, og å utvide det er viktigere for å få tak i flere folk ved eventuell jobbsøking eller andre relevante ting. Man får en del informasjon gjennom dette kurset og lærer en del på hvordan man skal skrive meldinger.

Hentet fra:

u.d. Joinfirstround. Funnet April 12, 2021. https://www.joinfirstround.com.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *