Kommunikasjonskanaler

Nordic Choice- Valg av Kommunikasjonskanal | DIG2100 (2103)
DIG2100

“Med kommunikasjonskanal mener vi det mediet vi bruker for å nå målgruppen vår. Slike kanaler kan være massemedier som radio, Internett og aviser, men også personlige medier som telefon, g e-post. I tillegg er den personlige samtalen en kanal, og da er det stemme og kroppsspråk som er mediene.” (Live Marie, NDLA)

Sosiale medier:
I dagens generasjon har sosiale medier en stor påvirkning på menneskers liv, nå skjer for det meste alt digitalt og aviser blir mer og mer borte. Flesteparten av befolkningen er veldig opptatt av hvordan sosiale medier fungerer og hvordan det endrer livet til mange. Mange er avhengig og trenger full støtte fra de ulike kanalene til å gjøre ting eller å få bekreftelse på ulike ting.

Kommunikasjonsmiks:
“Den sammensetningen av kanaler vi velger for å nå målgruppen vår – for eksempel avisannonser, reklamefilm, radioreklame og PR – kalles kommunikasjonsmiks. Valg av kommunikasjonsmiks er en viktig avgjørelse som må tas på markedsplan- og kampanjeplannivå, og den må være nøye gjennomtenkt. Dersom vi slurver med forarbeidet her, kan vi risikere å velge medier og kanaler som ikke treffer målgruppen godt nok, og det betyr igjen at vi bruker penger til ingen nytte.” (Live Marie, NDLA)

Hentet fra:

Sundbye, Live Marie Toft. 2017. NDLA. 13 10. Funnet 03 18, 2021. https://ndla.no/nb/subject:7/topic:1:183189/topic:1:113151/resource:1:76362?filters=urn:filter:433559e2-5bf4-4ba1-a592-24fa4057ec01.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *