Kommunikasjonsprosess

Vi kan forklare en kommunikasjonsprosess som skjer når det gjelder overføring av informasjons mellom sender og mottaker. Dette kan skje med eller uten ord, og det kan variere mellom to eller flere personer.

“Kommunikasjon kan forklares som en prosess der en person, gruppe eller organisasjon sender eller overfører informasjon til en annen person, gruppe eller organisasjon som da er mottaker. Den eller de som mottar informasjonen, får en viss forståelse av budskapet. En modell som forklarer dette, kalles kommunikasjonsmodellen.” (NDLA)

Stikkord: støy - Blogg.brr.no
blogg.brr.no

Disse er noen av stegene som man går gjennom før mottaker får meldingen sin via verbal eller- ikke verbal kommunikasjon. Det er viktig at man gjør alt for at mottaker skal være interessert i det budskapet man prøver å gi. Det er også viktig at man markedsfører på en ordentlig måte slik at man fanger interessen til mottaker, slik er det også gjennom sosiale medier. Når det kommer til sosiale medier kan man se på to punkter som er ekstremt viktige for å få budskapet til å bli en suksess:

  1. dekker viktige behov for oss og/eller dem de blir delt med
  2. trigger noe som gjør oss motivert til å dele det

“er dette ikke tilstrekkelig for å oppnå en suksess med viral markedsføring. Hva om budskapet ditt aldri blir sett av målgruppen du ønsker å nå i første omgang eller de ikke finner det interessant nok til at de gidder å dele det. Det blir da aldri delt og ingen viral effekt oppnås.” (estudie)
Derfor er det veldig viktig å finne ut hvor farene kan komme og hvordan disse kan gi en effekt på kommunikasjonsprosessen.

Vi kan konkludere med at for å nå en suksessfull kommunikasjonsprosess er det viktig at man ser farene og hvordan de kan oppstå. Man må også se hvordan vi kan fikse opp i dette slik at mottaker får budskapet på best mulig måte og som kan være en interesse for dem.

Hentet fra:

Nikolaisen, Hege. 2020. NDLA. 02 03. https://ndla.no/nb/subject:24/topic:1:183732/topic:1:184512/?filters=urn:filter:ab5e9191-407a-492e-a2b9-5071275a37a7.

Sander, Kjetil. 2019. estudie. 05 09. https://estudie.no/kommunikasjonsprosessen-avgjor-delingfrekvensen/.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *