Målgrupper og de 5 Péne

“Innen markedsføring er målgruppe en betegnelse på en gruppe adressater eller kategori av personer, foretak eller organisasjoner som en kommunikasjons- eller markedsføringsinnsats er rettet inn mot.

Målgrupper velges ut etter bestemte demografiske kriterier som kjønn, alder, inntekt, utdanning, bosted, forbruk, kundeforhold og adresseliste i en database. Målgruppen kan også velges ut fra psykografiske kriterier som holdninger, personlighet og livsstil, eller atferdsmessige kriterier som brukshyppighet og merkelojalitet. Dessuten kan målgruppen velges ut fra en kombinasjon av demografiske og psykografiske data”. (SNL)

Alle virksomheter er interessert i å nå ut til spesifikke målgrupper, alle har forskjellige produkter de ønsker å selge og derfor vil nå ut til forskjellige målgrupper. Disse virksomhetene tenker på hva og hvem som vil være interessert i produktet, eller så lager de produktet på forhånd da de vet hvem de vil nå ut til. Noen er interessert i å nå til unge personer mens noen er kanskje mer interessert i å nå ut til litt eldre personer. Det er ikke alltid like lett å vite om disse produktene vil slå an ved valgt målgruppe, men da er det viktig med markedsføring og hvordan man kan nå ut til de ulike målgruppene på best mulig måte. Derfor spiller “de fem pène” inn.

Disse fem er:
– Produkt
– Pris
– Plass
– Påvirkning
– Personale

Produkt:
Her dreier det seg om å velge riktige produkter for kundene dine. Det hjelper ikke å ha et fantastisk produkt hvis ingen vil ha det.

Bedrifter arbeider stadig med produktutvikling og er veldig nøye når de vurderer nye produktideer. Svært få av de ideene en bedrift kommer opp med, blir faktisk produsert og lansert på markedet. Nye produktideer blir testet og analysert før de eventuelt slippes ut på markedet. 

Pris:
Prisen er viktig for om kundene vil kjøpe produktene dine.

Er billig alltid best? Nei, i hvert fall ikke hvis du ønsker å selge kvalitetsprodukter. For å sette riktig pris må du ta hensyn til hva markedet er villig til å betale for produktet ditt.

Plass:
Hvor varene selges, er selvsagt også viktig. Får kundene tak i varene dine?

Her er det mange hensyn å ta. Hvor mange produkter skal jeg ha? Skal jeg åpne egen butikk, eller skal jeg få varene mine inn i andres butikker slik at de kan selge dem for meg?

En stadig viktigere «plass» å selge produktene på er Internett. Flere og flere bedrifter selger produktene sine i nettbutikker. Mange bedrifter, for eksempel Komplett.no, MPX.no og PS.no, selger produktene bare på Internett og har ikke butikker som kunden kan besøke.

Påvirkning:
Det hjelper ikke å ha gode produkter med riktig pris til salgs i en fin butikk hvis ingen vet om deg. Du må bruke påvirkning for å gjøre kundene oppmerksomme på produktet ditt.

Påvirkning er det vi kaller reklame og kommunikasjon – vi ønsker å påvirke folk til å kjøpe våre produkter.

Personale:
Over halvparten av alle produkter som selges i Norge, er tjenester. Tjenestene utføres av mennesker. Vi kan si at menneskene er en del av tjenesten, og derfor er det viktig å ansette de rette menneskene. (NDLA)

Valg av målgrupper er veldig viktig i forhold til produktet du vil selge og om dette kommer til å bli en suksess. Derfor er det også viktig å følge de fem pène for å sikre kunder et godt salg og å nå ut til dem som man kan tro vil være interessert.

Hentet fra:

Vikøren, Birger M. 2020. Store Norske Leksikon. 15 November. https://snl.no/målgruppe.

Torgersen, Oddvar. 2017. NDLA. 19 November. https://ndla.no/subject:12/topic:1:88173/topic:1:183807/resource:1:88188?filters=urn:filter:6b35c125-5a82-4a30-9d60-0646c31dce32.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *