Blokkjeder

Hva er en blokkjede?. En blokkjede (blockchain) er en… | by Asgeir  Sognefest | Hallingdata | Medium
Blokkjeder (Medium)

Blokkjeder forventes å påvirke næringsliv og offentlig sektor enormt de kommende årene. I helsesektoren kan det bidra til å øke sikkerheten, personvernet og effektivitet. I offentlig sektor kan det gi langt sikrere IT-systemer.
I bransjer hvor økonomiske transaksjoner står i sentrum, vil blokkjeder kunne øke effektiviteten, graden av transparens og samtidig fungere som et effektivt våpen mot uønsket innblanding fra eksterne aktører.
(Deloitte)

Hva er egentlig blokkjeder?
Blokkjeder kan i all enkelhet kalles en logg. Denne loggen består av flere blokker med informasjon. Fremfor at informasjonen ligger ett sted, eller må sendes til og fra alle involverte aktører, har alle i kjeden tilgang til all informasjon og får beskjed når endringer blir gjort, eller når nye elementer blir lagt til. Om endringene godkjennes av alle parter, kan prosessen fortsette. Det er dette som er den uavhengige revideringen som utelater tredjeparter som saksbehandlere, banker, offentlige registre eller jurister.
(Deloitte)

Viktige milepæler i utvikling
blokkjede-teknologi

1982
David Chaum foreslår en teoretisk blokkjede protokoll. 

1992
Forslag om å benytte Merkle-tre for å strukturere transaksjoner i en blokk

2008
Satoshi Nakamoto lanserer Bitcoin, som er den første praktiske implementasjonen av en blokkjede. 

2018
Blokkjeder er på toppen av Gartner’s “hype-cycle”, som betyr at blokkjeder ble ansett som en av de mest lovende teknologiene dette året.
(SNL)

Hentet fra:

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html

https://snl.no/blokkjede

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *