Filterbobler og ekkokamre

Teknologien blir bare mer og mer avansert for tiden som går og noen av temaene vi skal se nærmere på er filterbobler og ekkokamre. Mennesker ser og søker på forskjellige ting når det kommer til sosiale medier og andre type tjenester. Når mobilen din ser at du ofte søker på en spesifikk ting eller snakker om noe, så registrer mobilen din det og du vil se det flere ganger rundt omkring på sosiale medier. 

Filterbobler
En av forutsetningene for at vi skal kunne gjøre rasjonelle valg, er også at vi har tilgang til nødvendig informasjon. Slik informasjon får vi ofte gjennom å bruke søkemotorer og gjennom sosiale medier. Dersom man for eksempel har søkt og vist interesse for politiske spørsmål og har brukt mest tid på artikler som har en konservativ vinkling på innholdet, vil man senere få mer av slikt materiale og færre artikler med politiske synspunkter. 
(Nettverksøkonomi, Arne Krokan)

I et større perspektiv påvirker filterboblen hva vi kommer til å snakke om, hva som kan være de viktige samtaleemnene, og det blir systemenes algoritmer som bestemmer hva som når vår oppmerksomhet. Dette understøttes av tjenester som Hunch som har utviklet et de kaller en Taste Graph etter mønster av Facebook Open Graph. Open Graph bidrar til å sette søkelyset på det våre “venner” velger for oss, i tillegg hjelper systemet oss med å sile ut det som det antar har størst interesse. Mens relasjoner vi vedlikeholder gjennom at vi kommenterer, trykker “like” og deler, blir fremhevet av den sosiale grafen, blir relasjoner vi ikke inngår i aktiv dialog med, tilsvarende skjult. Algoritmene bestemmer derfor i stor grad hva som vil nå vår oppmerksomhet og hva som forblir skjult, selv om det er tilgjengelig i tjenesten.
(Nettverksøkonomi, Arne Krokan)

Konsekvenser med filterbobler
Konsekvenser med filterbobler er at hvis man utelukker mottatt informasjon som bekrefter det man allerede vet, kan man senere miste evnen til å utvikle nye holdninger og ny innsikt. Det kan svekke Det vil svekke det sentrale demokratiske prinsippet om at meninger blir bedre av å brytes mot hverandre, noe som i siste instans kan være negativt både for brukerne og for demokratiet.
(SNL)

Ekkokamre
Ekkokammer er en metaforisk beskrivelse. Et ekkokammer er en metaforisk beskrivelse. En beskrivelse som beskriver en situasjon hvor ideer, informasjon eller oppfatning blir forsterket gjennom repetert kommunikasjon og repetisjon. I et ekkokammer ser vi gjerne bort fra meninger og fakta, så det blir lite plass for motstridende synspunkter.
(Weebly)

Et ekkokammer er en metaforisk beskrivelse. En beskrivelse som beskriver en situasjon hvor ideer, informasjon eller oppfatning blir forsterket gjennom repetert kommunikasjon og repetisjon. I et ekkokammer ser vi gjerne bort fra meninger og fakta, så det blir lite plass for motstridende synspunkter. Det man søker opp eller det man leser, blir mer bekrefter. Det ligger i selve ordet ekkokammer, at man hvis man sier “hvordan går det” går det om og om igjen. Samme skjer på internett, at de sporer deg og ser hva du leser.

Høsten som har vært har det vært mye snakk om algoritmer, men hva er det egentlig som skjuler seg bak dette ordet? Algoritme brukes stort sett bland mennesker som jobber innen informatisk og matematikere, og beskriver på en enkel måte hvordan operasjoner skal utføres for å løse et problem.

Konsekvenser med ekkokamre
Konsekvensene med ekkokamre er at det forfølger deg, man har kanskje opplevd at når man liker ting eller snakker mye om ting så havner det ofte opp i dine sosiale medier. En annen ting kan være at man får mye informasjon som bekrefter det synet du allerede har på ulike produkter. Det vil si at man ikke blir kjent med nye varer da ting som du allerede liker kun kommer opp som påminnelse. 
(Weebly)

Hentet fra:

Nettverksøkonomi (Arne Krokan)

https://snl.no/filterboble

https://2measteffen.weebly.com/ekkokammer-og-filterbobler.html

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *